Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 5

Flyta eller sjunka (Float or sink) - åk 4

Smedshagsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka. När du och dina kamrater arbetar tillsammans, kommer ni att behöva plocka fram allt vad ni har av nyfikenhet och upptäckarlusta.

Arbetsområdets syfte och övergripandemål


Varför flyter en kork och inte ett ankare? Hur bygger man den båt som tål mest och varför flyter en pråm gjord av järn men ett ankare av järn sjunker?

Du ska arbeta med området flyta eller sjunka för att du ska:

 • utveckla din förmåga att genomföra uppdrag genom muntliga och/eller skriftliga instruktioner
 • utveckla din förmåga att dokumentera det du ser
 • utveckla din förmåga att använda de slutsatser ni kommer fram till
 • utveckla din förmåga att kunna samarbeta

Undervisningen i ämnet fysik ska, enligt LGR 11 syfta till att utveckla sin förmåga att:

Mål för dig som elev

        När vi har arbetat klart med området ska du kunna:

 • Systematiskt undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten.
 • Dokumentera dina undersökningar i ord och bild.
 • Beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngkraft, vikt,storlek, form och volym.
 • Samtal och diskutera frågor som rör flytförmåga hos t ex båtar och vilken betydelse det har haft för människans vardag och samhällets utveckling.

 

  Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Så här ska vi arbeta

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.
- Läsa och tolka texter om flytförmåga i naturen, hos människor och hos olika typer av farkoster som kan dyka och flyta i vatten och i luften, och diskutera likheter och skillnader mellan dessa.
- Läsa om Archimedes undersökningar och upptäckter och hur hans upptäckt betytt och påverkats människors liv.

Det här kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma hur väl du kan: 

 • planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text.
 • beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begrepen tyngdkraft, vikt, storlek, form.
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga.
 • berätta om Archimedes och hans upptäckt och vad den har betytt för människors liv-

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Flyta eller sjunka
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback