Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Elevledda lekar, tema Lyssna och berätta

Östermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Vill du prova på att leda en lek? Bestämma, förbereda och presentera för dina kompisar. Ta chansen!

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse på fritidshemmet

 

Tema: Lyssna och berätta                    

 

Aktivitet: Elevledda lekar i gymnastiksalen                      åk: 3

 

Genomförande:

Eleverna som vill får möjlighet att leda en lek i gymnastiksalen. De får hem ett dokument där de förbereder och planer upp sin lek. När aktiviteten ska genomföras samlas eleverna och "ledarna" guidar gruppen igenom leken. Passet avslutas med en reflektion om hur leken gick och hur det var att leda den.

 

 

Elevledd lek i gymnastiksalen

 

Vad kul att du vill planera och leda en lek i gymnastiksalen 😊 Tänk igenom innan, hur många barn passar leken för, vilket material behöver ni för att leken ska kunna genomföras och vad för regler finns det för att leken ska bli bra? Vad tränas när man leker leken?

 

Namn på leken: ___________________________________________________________________________

 

Ungefär hur lång tid tar leken: ___________________________________________________________________________

 

Hur många barn passar leken för: ___________________________________________________________________________

 

Vilket material behöver man: ___________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hur går leken till: ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hur vinner man eller när slutar leken: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad tränar man i leken: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Lycka till!

 

 

 
 

 

 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter