Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Trygghet och studiero Blomsterängen 19/20

Storhaga förskola, Säter · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Mål: Varje barn, vårdnadshavare och pedagog ska känna sig trygga på förskolan. I och med detta kommer även studiero. Vi ger barnen tid och försöker lära barnen att vi inte behöver stressa.

Gruppen:

10 barn i åldern 1-2 år.

Syfte:

 Att barnen ska känna sig trygga på förskola och tycka det är roligt att vara här. De ska känna sig sedda och ha en meningsfull dag, varje dag de är här.

Genomförande:

  • En välplanerad och lugn introduktion där varje barn ska få den tid den behöver för att känna sig trygg med att börja på förskolan.
  • God kontakt och täta dialoger med vårdnadshavarna för att kunna skapa en trygg atmosfär på avdelningen.
  • Närvarande och lyhörda pedagoger som ser varje barn och tillgodoser deras behov.
  • En fast och en flytande pedagog under den fria leken. Den fasta sitter alltid på golvet och är med barnen. Den flytande är också på golvet, men är den som reser sig om det behövs, t.ex. svara i telefon, byta blöja mm.
  • Rutiner. Vi har ett dagsschema som vi pratar om varje dag, vi sätter upp bilder på de barn som är på förskolan och vilka som är hemma för att barnen ska lära sig vilka de andra barnen i gruppen är, vi delar upp barnen i mindre grupper vid behov, t.ex. av- och påklädning för att det ska bli mindre rörigt. Varje dag ser likadan ut, med skillnaden att aktiviteterna vi gör är olika.
  • Vi försöker att hålla ljudnivån nere. Bl.a. genom att vi pedagoger pratar med lugn röst och inte ropar högt när det är något.
  • Vi markerar och sätter gränser för barnen när de gör något som inte är ok, t.ex. knuffas eller tar saker från varandra. 
  • Vi ser till att det varje dag finns tid till vila och återhämtning.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter