Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik åk 3

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Vad är teknik? Betydelsen av teknik i samhället och hur innovation kan förändra samhället.

Syftet med undervisningen

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Det här ska du lära dig

- Göra egna konstruktioner, synliggöra tekniska lösningar i rummet i vår vardag samt sätta ord och begrepp på enkla tekniska lösningar.

- Pröva och dokumentera egna tankar och idéer.

- Bli mer medveten om teknikens roll i samhället och vardagslivet, hur den förändrats över tid, samt konsekvenser av teknikval för människan, samhället och miljön.

Så här kommer vi att arbeta

-  Konstruktion på olika sätt, exempelvis göra en kulbana, bygga broar (i detta moment ingår skissarbete)

- Titta på filmer som handlar om teknik på olika sätt

- Lära dig mer om vilka uppfinningar/uppfinnare som finns (förr och nu)

- Du kommer att få dokumentera ditt arbete/konstruktion på olika sätt

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig

- Ser att du aktivt deltar på lektionerna 

- Du är med i gruppdiskussioner 

- Du ska kunna förklara teknik i vardagen 

- Visa att du kan rita en skiss 

- Du ska kunna nämna några tekniska föremål från hemmet, skolan och skolgården


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter