Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Åk 5 Skål HT19 (Marion, MAL)

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2019

I den här uppgiften ska du öva på att använda skölp för att urgröpa trä och skapa en skål.

 

 

För alla elevers säkerhet ska eleverna följa slöjdreglerna som gäller i slöjdsalen så vi har en trygg och god arbetsmiljö.

 

Vi kommer att titta på en film som visar hur man gör en skål. Efter filmen har vi genomgång av vad filmen visade, hur och varför. Vi tittar på några olika exempel av skålar och går igenom material, verktyg och hantverkstekniker.

 

Så här börjar du för att göra din skål:

 

  1. Skissa dina ideér, välj ut din favorit.

  2. Rita nu upp modellen i originalstorlek med alla mått, färger och materialval.

  3. Rita av originalmodellen, KLIPP ut så du har en pappersmall.

  4. Fota alla delarna och lägg in i Unikum!

  5. Visa läraren INNAN du startar upp eller hämtar material.

  6. Vi har alltid genomgång på vilka material, verktyg och hantverksmetoder som gäller för uppgiften.

  7. Ta kort på din arbete och skriv lite om vad du gjort varje lektion tills skålen är helt klar.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen
Slöjdmatris: Skål
Uppgifter
Skål slöjddokumentation
Skål
Slöjd: Skiss Skål
Slöjd: Dokumentation Skål
Slöjd: Värdering Skål

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback