Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Kroppen

Ljungbyskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi ska ta reda på vad som finns i vår kropp och vilka olika sinnen vi har.

Under hösten i ettan kommer vi att arbeta med kroppen. Vi kommer att lära oss om kroppens olika delar, skelettet och även fördjupa oss i vissa delar. Vi kommer även att arbeta med våra olika sinnen hörsel, syn, lukt, känsel och smak. Samt att vi kommer att tala om hur hälsan påverkar kroppen och vad man kan göra för att kroppen ska må bra.

Undervisning och arbetsformer

Under detta arbetstema kommer eleverna att få chansen att lära sig och befästa kunskaper genom att kolla på korta filmer, lyssna på fakta samt se, känna och smaka. Vi kommer även att illustrera och skriva för att befästa kunskaper. Vi kommer att arbeta kooperativt och på så sätt lära sig tillsammans och av varandra. 

 

Bedömning - vad och hur

Eleverna kommer bedömas genom sin delaktighet i lektionerna samt genom de skriftliga och illustrativa uppgifterna under arbetets gång. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter