Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atom- och kärnfysik

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Vi kommer att lära oss om atomkärnan, radioaktivitet, strålning och kärnreaktioner

Vi kommer behandla följande:

 

Elektromagnetisk strålning:

olika spektrum, våglängder och energier, bland annat röntgen och UV-strålning

 

Radioaktiva ämnen

 

Radioaktiv strålning 

 

-alfa, beta och gamma

 

Halveringstid och kol-14-metoden 

 

Hur miljö och hälsa påverkas av olika strålning 

 

Kärnenergi 

 

-Fission och fusion, Kärnkraft, atombomber 

 

Atomfysik inom medicin och teknik 

 

-röntgen, strålning av tumörer, isotoper 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Keynote
Checklista atom-och kärnfysik
Instuderingsuppgifter atom- och kärnfysik
Instuderingsuppgifter
Checklista Atom- och kärnfysik
Keynote
Arbetshäfte atom- och kärnfysik
Övergripande frågor inom atom- och kärnfysik