Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Procent, bråk och decimaltal

Pilevallskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Procent, bråk och decimaltal hänger ihop! Du får lära dig hur och hur man gör för att till exempel räkna ut det nya priset när det är rabatt och hur många pojkar det finns i en klass om det finns 24 elever och 2/3 av dem är pojkar.

Bedömning: 

Arbetet under lektionerna

dina resonemang vid gemensamma problemlösningsuppgifter och vid genomgångar

skriftliga prov och diagnoser

Tidsplan / Lektionsplanering:

v 39 - 46

Språkmål:

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Digitala aktiviteter

digital träning såsom Bingel och elevspel

Begreppslista:

 

Hälften

femtedel

decimalform

Hel

tiondel

procentform

Halv

hundradel

rabatt

fjärdedel

bråkform

rea

 

Bildresultat för räkna med bråk


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Skriv vilket område som ska bedömas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback