Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Årstaskolan, NO/SO, åk. 2, Miljö och hållbar utveckling

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Jordens resurser är inte oändliga. Vi i Sverige gör av med mer energi än de flesta världsmedborgare gör. Men alla kan vi göra skillnad, oavsett om vi är vuxna eller barn.

Konkretiserade mål i undervisningen

Vi kommer att lära oss:

 • om jordens resurser och olika material
 • om hur det går till när vatten renas på ett reningsverk
 • om sopor och källsortering
 • om återvinning
 • om konsumtion
 • om hållbar utveckling
 • om miljömedvetna val i vardagen och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling

 

Så här kommer undervisningen se ut

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter i NO/SO-böcker om olika material, sopsortering, återvinning och reningsverk
 • se filmer om miljöpåverkan och hållbar utveckling 
 • öva på att källsortera olika föremål och material i klassrummet
 • jämföra förr i tiden med nu för tiden: konsumtion och återvinning

 

Så här kommer bedömningen se ut

Du ska få visa att du kan:

 • några av jordens resurser och olika material
 • grundläggande sopsortering
 • förklara de ämnesspecifika begreppen: återvinning och konsumtion
 • några exempel på vad man själv kan göra för att bidra till en hållbar utveckling

Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback