Skolbanken Logo
Skolbanken

Hösten

Skärhamns förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Vad händer i naturen på hösten.

Mål och syfte

Låta barnen få en inblick i vad som händer i naturen på hösten.

Upptäcka olikheter och likheter samt se färgskiftningarna i naturen.

Skapa gemensamma upplevelser och fortsätta stärka gruppsammanhållningen.

Skapa ett intresse och väcka nyfikenhet för naturkunskap.

Främja språk och matematisk utveckling.

 

Genomförande

Vi kommer att göra besök i naturen runt förskolan. Se oss omkring i naturen och studera den med bland annat luppar.

Sjunga sånger och göra ramsor om hösten.

Läsa böcker om hösten. Vad gör djuren under hösten?

Skapa med höstens färger och naturmaterial. Göra spindlar och igelkottar av kastanjer och kottar. Lövavtryck och målning med naturmaterial.

Använda oss av sifferkort för att sortera och gruppera naturföremål. Även göra talmönster av naturmaterialet som samlats ihop.

I våra grupper kommer vi att använda oss av samtalskort med höstbilder. Här kan sagor och berättelser få komma fram men även fakta.

 

Barnens inflytande och delaktighet

Ta tillvara på kunskaperna som barnen redan har och låta dem delge kunskaperna till varandra.

Låta barnen komma med förslag på aktiviteter och lekar.

Utefter önskemål från barnen kommer vi ha en gosedjursfest/pyjamasparty där vi gör en äppelpaj tillsammans.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback