Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Genetik 9A ht 19

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Genetik och genteknik är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. Vi kommer arbeta med frågor som: Vad är levande? Vad innehåller livets minsta byggsten? Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Eleverna ska skapa sig förståelse för livets uppkomst och hur det kommer sig att vi ser ut som vi gör.

Vi kommer att använda Biologi Direkt sid 5,  285-307 (Cellen och Arvet) och s. 334-343 (Genteknik).

Vi kommer att ha ett skriftligt prov och en inlämningsuppgift. 

När vi är klara med arbetsområdet skall du kunna: 

Cellen

 • Beskriva några av cellens organeller och deras funktion
 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion
 • Beskriva hur vanlig celldelning går till

Genetik -ärftlighet

 • Redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning
 • beskriva hur vi använder våra gener
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till

Vad är bioteknik

 • Förklara vad bioteknik är och ge några exempel
 • redogöra för skillnaden mellan bioteknik och växt- och djurförädling
 • förklara vad genteknik betyder och ge några exempel
 • förklara vad GMO betyder och ge några exempel

Bioteknik i människans tjänst

 • redogöra för hur bioteknik har använts och används idag
 • redogöra för hur biotekniken kan användas i framtiden

 

 

Viktiga ord och Begrepp

Organell, cellkärna, arvsanlag, gen, DNA, kvävebas, proteinsyntes, kromosom, vanlig celldelning (mitos), reduktionsdelning (meios), mutation, homozygot, heterozygot, dominant anlag, recessivt anlag, korsningsschema, könsbundet arv, (artförädling, GMO, hybrid-DNA, kloning).

 

Veckoplanering

v. 34       Cellen, Vad är liv?

v. 35        Arbete med begrepp inom genetik, Varför behövs två olika typer av celldelning?  Filmer från studi.se. Logga in på ditt konto för att                        kunna öva via quiz.

v. 36        Vad är korsningsschema? ( må)

        fre:   Repetera begreppen vi arbetat med hittills: Genetik, art, avkomma, ras, arvsanlag, gen, dominant, recessiv, homozygot, heterozygot,                  hur ett korsningsschema visar hur gener kan ärvas. Se till att du kan beskriva begreppen.

 

                Arbeta vidare med frågor. (separat papper)

v. 37        Läs sid 292 – 305. Läs en bit i taget och besvara under tiden frågorna på sid 306 under rubriken Kan du?

               Öva sedan på arbetsområdets mål.

 

v. 38        Övning från tidigare NP.  2 uppgifter, lös med EPA, därefter bedömarträning. halvklasser: genomgång begrepp som återstår.

v. 39         repetition, påbörja genteknik - möjligheter eller risker? fre: studiedag

v. 40          Prov genetik  ons  2/10 , Genteknik- möjligheter eller risker?
        


Läroplanskopplingar

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Powerpoint Genetik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback