Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Höst

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Hösten med alla färger är här! Grönt, gult, rött, orange! Vad händer i naturen under hösten?

Tidsperiod

 •  vecka 38-43

Förmågor

 • se under syfte här nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • Vi utgår från ett miljöperspektiv. Hur ser det ut i den miljö vi är dagligen?
Resonera/reflektera och svara på frågorna:
 • Hur ser det ut i naturen på hösten?
 • Varför ser det ut så?
 • Hur kan du känna att det är höst?
 • Varför blir det höst?

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig: 
 • att förklara varför det ser ut som det gör på hösten: Varför blir löven röda och gula?
 • att beskriva hur det känns på hösten: Vad händer med väder/klimat?
 • att ge exempel på lövträd och barrträd och vad som händer med dem på hösten.
 • att ge exempel på vanliga djur som finns i svensk natur.
 • att beskriva/förklara hur djur lever och förbereder sig på hösten inför vintern.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • du får utifrån de mål vi har på lektionerna göra kamrat- och självbedömning.
 • du får göra en självbedömning utifrån matrisen i den här planeringen i Unikum.

     Summativ

 • du får dokumentera dina uppgifter i skrift, bild och samtal.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi tittar på filmer, samtalar, skriver och illustrerar.
 • Vi lär oss om nya begrepp som till exempel, årstider, klorofyll, näringskedja, barr, löv, ide, 
 • Vi går ut i naturen och tar in material från naturen för att titta och jämföra.

Läroplanskopplingar

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Höst åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback