Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matte direkt 9 kap. 1 Tal 9A ht 19

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 september 2019

För att komma vidare med matematiken krävs att vi har bra kunskaper om tal. I detta arbetsområde fördjupas kunskaper om stora och små tal, tal i potensform, tal i kvadrat, kvadratrötter samt olika talmängder.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När du arbetat klart med kapitlet skall du utvecklat dina kunskaper om: 

Begrepp:

 • Naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal och decimaltal
 • Negativa tal och motsatta tal
 • Potens
 • Bas
 • Exponent
 • Tiopotens
 • Grundpotensform
 • Prefix

Planering

v. 36 grön: 10-13 (blå: 28-31)

v. 37 grön: 14-18 (blå: 32-33)

v. 38 grön: 19-21 (blå: 34-36) , kolla att du kan uppgifterna på Diagnosen. Gör de du är osäker på.    Kontrollera att du klarar uppgifter av typen som finns på repetitioner 1-4 sid 294-297.

Den här veckan gör vi också en grundläggande diagnos om taluppfattning.

v. 39  Gör klart uppgifter från v 38. E-prov to 26/9,  röd: 38-40 ( välj ca 3 uppgifter), röd: sid 40, För de som arbetat med blå kurs: repetera genom arbetsblad/ grön kurs eller valda delar av röd kurs.

v. 40 röd: sid 41-46,    Blå kurs: Fortsätt med repetition.       

v. 41 C-A-prov ons 9/10 . Ev komplettering.

Material:

 • Matte direkt
 • extra arbetsmaterial
 • problemlösningsuppgifter

Bedömning - vad och hur

Vad skall bedömas?

 I matematik blir du bedömd utifrån fem förmågor: begrepp, metod, resonemang, problemlösning och kommunikation. 


Hur bedöms dina kunskaper?

 Öva under lektioner och förbered dig med eget hemarbete. Prov i slutet på arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar av nytt innehåll, repetition av gamla kunskaper, problemlösningsstrategier, utveckla förståelsen genom samarbete och kommunikation kring gemensamma uppgifter. Dessutom färdighetsarbete så att allt fler uppgiftstyper blir rutinuppgifter för dig. Ibland arbetar du tillsammans med någon, ibland enskilt.

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback