Skolbanken Logo
Skolbanken

Tidsperspektiv månadsburkar

Hällby förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

pedagogiskt material att använda i arbete med tidsuppfattning och att lära sig namn och ordning på dagar, veckor , månader och år

ina Paulsson Nyström
tis 29 jan 2019 · i Dalen grön

Arbete med Tidsperspektiv Jan 2019

Årsburk och månadsburkar

Ett pedagogiskt material att använda för att konkretisera och påbörja en förståelse för en del av begreppet tid . Det har det gått ett helt år och burken är alldeles full av ”dagar” , ”veckor” och ”månader” i form av kulor i olika färger och mönster , var och en representat för en dag, alla som är i samma mönster/färg är tillsammans en hel månad Alla tillsammans så blir de ett helt år. Nu är det dags att tömma det år som har varit och börja på nytt med det nya året. Barn och pedagog sorterar och lägger tillbaka i respektive månadsburk. I Vilken ordning kommer månaderna ? Vilken kommer först? Vilken kommer efter? Vilken månad fyller jag år? Hur lång tid är det dit? Hur många dagar är en vecka?.... frågorna är många och spännande att ta reda på mer om.

Just att förtydliga födelsedagar är ett sätt att för ett barn att konkret tänka sig vad tid kan innebära. I gröna gruppen finns också ett årshjul där barnens bild finns uppsatt på den månaden som barnet har sin födelsedag. Några sitter på samma, någon månad är helt tom...det är olika helt enkelt. Det väcker ytterligare frågor om ”när föddes jag, hur länge sen är det?” ”När föddes du, hur många år har du blivit nu?”

 

Forskning (av tex . Gunnel Janeslätt) visar att Tidsuppfattningen hänger nära samman med verklighetsuppfattningen och är en viktig grund för ett barns självständighet. Redan nyfödda barn har en känsla för tid.

Vardagsrutiner utvecklar sedan denna medfödda tidskänsla. Barnet lär sig hur lång tid vissa aktiviteter tar och kan sen jämför med dessa i andra situationer

senare så utvecklas även förmågan att orientera sig i tiden
Här handlar det om var man befinner sig i tiden: tid på dagen, i veckan och så småningom månader och år. Vilka veckodagar går man till förskolan? När på dygnet är det Bolibompa? Vad är klockan? nästa steg är förmågan till tidsplanering.

– Att förstå vad tid är ger en känsla av kontroll och självständighet och att barnet vet hur vardagen fungerar.

 

 

 
Månadsburkar och årsburk
 
 
Årshjulet
 

 

 
Etiketter
 
 
 
Matematik
 
Språk & kommunikation
Läroplanskopplingar
 
 
 •  

  utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 •  

  tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 •  

  utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

   

 
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback