Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Ht - 19 English 8

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Den muntliga samt skriftliga förmågan tränas med hjälp av diskussion, hörförståelse samt inlämning.

V. 35 - 37 News - lyssna, samtala, leta nyheter som ska sammanfattas i en kort text 

V. 38 - 39 The Climate - skriv en text "Save the Planet". Återberätta en nyhetsartikel i mindre grupp. 

Detaljerad planering i Classroom. 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Ht 2019 Kunskaper i Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback