Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik Stenröse 2019-2020

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Musik i grupp

Eleverna kommer att sjunga och vara med och spela, dansa och röra sig till olika låtar som har med temat "Kompis" att göra.

Eleverna kommer att samarbeta två och två och ibland fler, för att ta del av undervisningen.

Eleverna kommer att känna närhet och gunga tillsammans

Eleverna tränar igenkänning genom lyssning och aktivt deltagande

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

Sång- och danslekar.

Spel på musik- och rytminstrument.

Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg

Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Digitala verktyg för ljud- musikskapande samt bildframställning

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Arbetssätt

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback