Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Muntligt föredrag år 7

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Du ska göra ett muntligt föredrag med hjälp av stödord. Du får prata om precis vad du vill. Du ska också använda dig av ett digitalt verktyg så som till exempel google presentation.

Syfte

 

 

Centralt innehåll

Hur vi arbetar

Vi går igenom och läser i läroboken Genrekoden tala om hur man ska göra när man håller ett föredrag. Du väljer själv ett område som känns intressant att göra ett muntligt föredrag om. Du tar reda på fakta och bearbetar ett manus att utgå ifrån. Därefter gör du ett stolpmanus med stödord eller gör kort med stödord som hjälp att genomföra din muntliga uppgift. Du förbereder också en digital presentation i Google Presentation. 
Du förbereder dig väl inför ditt framträdande. Du håller din redovisning i halvklass tisdag vecka 40 eller tisdag vecka 41. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Muntlig framställning med hjälp av stödord
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback