Skolbanken Logo
Skolbanken

Väder och vind

Testförskolan Skärholmen, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Förra terminen hade vi ett projekt kring Vind, detta återkopplade barnen till när det blåste och regnade rejält häromdagen, barnen undrade hur vinden påverkade vädret, vad väder egentligen är och de samtalade även vilket väder som är bäst.

Syfte och mål

  • Barnen ska få utforska kring väder, vi kommer använda ett utforskande arbetssätt där barnens egna tankar o teorier kring väder är i centrum.
  • Barnen ska själva få möjlighet att dokumentera sina teorier

Aktiviteter

  • Teater: vi pedagoger spelar upp en inspirationsteater för barnen
  • Samtal: Både enskilt och i grupp, t.ex. vid fruktsamling utomhus
  • Skapande: vatten, sand och värme experiment

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback