Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

3 - 4

Rymden

Rinkaby skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Ett tema om rymden och vårt solsystem.

Ämne: NO, Bild och SV 
Arbetsområde: Rymden

Solen, månen och stjärnorna ser du nästan varje dag, men har du funderat över vad de är och om de är viktiga för oss här på jorden? 

 

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • kunna berätta hur jorden, solen och månen rör sig

 • känna till vad en stjärnbild är

 • läsa kortare faktatexter med förståelse
 • skriva en enkel faktatext

 • använda naturvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang
 • söka information med hjälp av Chromebook, faktatexter eller böcker

 • göra en muntlig presentation inför klassen

 • framställa bilder och konstruktioner med hjälp av olika material och olika tekniker (egen planet)

 

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att...

 

-med hjälpmedel (föremål som representerar solen, jorden och månen) visa/beskriva hur de rör sig i förhållande till varandra.

-känna till vad en stjärnbild är

-läsa och förstå korta faktatexter om solen och månen

-planera och skriva en faktatext med ett tydligt innehåll (till exempel om "solen")

-muntligt kunna använda dig av olika "expertord" som ingår i vårt tema (t ex tellus, planeter, måne och sol)

-söka information om en planet med hjälp av Chromebook, faktatexter eller böcker

-muntligt presentera fakta om en planet

- skapa en egen planet med hjälp av olika material och tekniker

 

 

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.

 • Skapa många tillfällen då ni får diskutera, fundera och tänka kring olika frågor som handlar om rymden.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.

 • Studera stjärnhimlen och olika stjärnbilder.

 • Skriva faktatexter både tillsammans och enskilt. 

 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.

 • Söka information och muntligt presentera era kunskaper.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback