Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

London

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Pedagogisk planering för ämnet engelska, område 2, HT19, klasser 5A och 5B.

Mål för Unit 3 – London

  • Att förstå och kunna läsa minst en av texterna i unit 3.
  • Att kunna visa vägen för någon och ta emot en vägbeskrivning.
  • Att lära mig att använda minst 6 oregelbundna verb korrekt.
  • Att förstå när någon pratar om vad de har gjort.
  • Att kunna berätta vad jag eller någon annan har gjort.
  • Att känna till något om London.

 

Innehåll: Gleerups engelska 5 - Unit 3 (London).

Undervisningen sker i grupp genom både analoga och digitala läromedel.

Eleverna bedöms genom det underlag (muntligt och skriftligt) som de lämnar in under och efter varje lektion.

Tidsramar: September, oktober, november (med reservation för ändringar).


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
London - Gleerups engelska 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback