Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Arbetsområde lappteknik åk 9

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 september 2019

lappteknik i åk 9

Arbetsområde Lappteknik åk 9

 

Mål:

Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Dessa förmågor, färdigheter och kunskaper kommer du att få möjlighet att utveckla.

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

- Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter.

-Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

- Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Undervisning:

 

 Så här ska undervisningen gå till

 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här så ska vi ha genomgångar och praktiskt arbeta kring dessa moment:

 

- kulturarv och traditioner inom lappteknik

- inspiration och design

- hur man använder skärverktyg på ett rationellt sätt

- materialkunskap om olika tyger och dess egenskaper

- hur du väljer  just ditt arbete med tanke på konstruktion och färgsättning

- begreppen som du använder när du syr lappteknik på maskin, avigsida, rätsida, sömsmån, block, olika vinklar mm.

 

 

 

Din uppgift är att göra ett eget arbete utifrån dina önskemål, behov och tidigare kunskaper.

Du väljer själv om det ska bli ett prydnadsföremål eller ett bruksföremål.

Det ska finnas en tydlig planering med teknik, mått och färgsättning.

Du ska behärska att använda skärverktygen

 

 

När arbetet är klart så skall du utvärdera din arbetsprocess och arbetsinsats med slöjdspecifika begrepp

 

 

Bedömning:

Vi bedömer ditt arbete kontinuerligt under hela arbetsprocessen. Din förmåga att planera, formge och framställa ett slöjdarbete samt värdera helhetsintrycket på det färdiga arbetet. Skriftlig utvärdering med slöjdspecifika ord och begrepp.

Bedömningen görs utifrån skolverkets kunskapskrav.

 

 

Lycka till med ditt arbete i Lappteknik!

 

Slöjdlärarna


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback