Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Räknemetoder: de fyra räknesätten

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Under 4 veckor i höst (v.37,v.38, v.50 och v.51) arbetar vi med de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division.

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna bl.a. ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, och
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Mål

 • behärskar algoritmer med de fyra räknesätten både vid heltal och decimaltal

 • avgöra decimaltecknets placering

 • kunna välja passande räknemetod, t.ex. huvudräkning, uppställning, överslagsräkning, miniräknare

 

Begrepp

 • addition
 • term 
 • summa
 • subtraktion
 • differens
 • faktor
 • produkt
 • division
 • nämnare
 • täljare
 • kvot
 • minnessiffra
 • algoritm
 • överslagsräkning

Läroplanskopplingar

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
De fyra räknesätten
Uppgifter
De fyra räknesätten: begrepp