Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Mobilen på bänken

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Du ska skriva en novell runt en viss rubrik. Vi diskuterar först i grupper för att få igång fantasin och sedan skriver du din egen version.

 

MOBILEN PÅ BÄNKEN
.
Visst är det så att kvarglömda saker väcker tankar och kan generera de mest fantastiska berättelserna om vi låter fantasin flöda! I somras när vi var på semester så hittade jag en mobil som låg kvarglömd på en bänk. Tyvärr blev det inte av att jag tog ett foto på den men bilden här ovanför passar väldigt bra.

Fundera över:
Vem är mobilens ägare?
Hur har den hamnat på parkbänken?
Vad hände strax före den hamnade på bänken?
Hur länge har den legat där?
Varför ligger den där?
Är mobilen saknad?
Vad är det värsta som kan ha hänt?
Vad är det bästa som kan ha hänt?

Diskutera i mindre grupper och därefter får eleverna berätta sina ”mobilhistorier” för resten av klassen. Läraren antecknar med stödord varje historia på tavlan så att eleverna får stöd i sitt eget skrivande.

Frivillig stödstruktur: Handlingen kan utspela sig i tre ögonblicksskildringar med givna tidpunkter och platser:
Del 1: På morgonen, på tåget/bussen/i en bil
Del 2: Efter lunch, i parken
Del 3: På kvällen, hemma

Någonstans i novellen ska meningen “Det ligger en mobil på bänken…” finnas med!

Välj en passande rubrik till din novell.

Novellens längd: ca en sida, max två sidor


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Matriser i planeringen
Berättande texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter