Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Jä ht 19 åk 8 Bild Djungel KC (ej avslutad)

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Du ska på ett A3-papper rita och måla en bild fylld av växter och kanske djur. Du ska skapa djup i bilden med hjälp av överskärningar, olika bildplan och färgperspektiv. Du ska måla bilden med täckfärg, i många olika nyanser, som du blandar till.

Djungelbild åk 8 ht-19

Mål för elev

Vad du ska kunna göra.

Du ska kunna teckna en bild, där du använder dig av bl a överskärningar för att skapa djup. Du ska också kunna måla med och blanda till många nyanser av täckfärg.

Genomförande

Hur du ska göra

Du ska teckna en bild, fylld av växter och kanske djur, med blyerts på A3-papper och då använda dig av överskärningar, bildplan och storlek för att skapa djup i bilden. Därefter ska du öva färgblandning, genom att blanda till tio olika gröna nyanser med täckfärg. Slutligen målar du (på en kopia av din bild) med många olika nyanser, som du blandat till med täckfärg.

Innan dess kommer vi ha genomgång av bildbegrepp, tekniker och termer:

Överskärningar, bildplan, storlek och färg för att skapa djup i bilder.

Täckfärgsteknik och färgblandning för nyansrik och effektfull färgverkan.

Vi kommer också titta på och prata om bilder av olika slag för att få exempel och inspiration bl a målningar av Henri Rousseau, bilder av olika växtformer och tidigare elevers djungelbilder.

Bedömning

Hur du ska visa vad du kan göra.

Bedömningen avser din förmåga att skapa bilder. Kvaliteten på din bild kommer bedömas, dvs hur väl du har lyckats använda färg, form, tekniker och bildelement för att skapa din bild. I detta ingår också hur självständigt, målmedvetet och ide´rikt du arbetat. (Se matris) 

Innehåll

Arbetsområdet avser "Redskap för bildframställning" (enl LGR 11)

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att "skapa bilder med /.../ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material." (ur LGR11)    


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä ht 19 åk 8 BILD Djungel KC
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback