Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Geografi 8D Agenda 2030 v39

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 oktober 2019

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” (Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016) Blir världen bättre eller sämre? Det beror på vad man mäter och hur man ser på saker. De flesta anser nog både och. Vi ska studera utvecklingen i världen, framsteg och utmaningar. Vår tid kallas allt oftare för antropocen, ”den av människan starkt påverkade tiden”. Vi människor påverkar nu förutsättningarna för allt liv på jorden. Många av dagens problem hänger samman med vår moderna livsstil och befolkningsökningen i världen. Agenda 2030 är de mål världens länder kommit överens om i FN för att skapa en hållbar och bra utveckling för alla människor. I korthet handlar de om att till år 2030 avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Det är ambitiösa mål!

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, eget arbete, se film och göra kortare gruppuppgifter. Arbetsområdet avslutas med ett prov på fredag.  Vi kommer att följa nyheterna varje dag.

 

Källor:

Ladda ner boken från UNDP (FN:s utvecklingsprogram): ”Blir världen bättre?” Sid 1-37, 87-93 (24 sidor text)

Artikel på SCB (Statistiska centralbyrån): www.scb.se  ”Så blev vi 8 miljoner fler än 1750”

Begreppen: www.quizlet.com , sök på emmfli ( mitt konto), Quizlet heter Agenda2030

www.varldskoll.se, www.ui.se/landguiden, www.gapminder.com

Youtube: Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 Minute, Hans Rosling i SVT Agenda 25/11 2012 7 min, Detta är FN:s nya målsättning - Nyhetsmorgon (TV4) 9 min, Hans Rosling Statistic of future 58 min

 Medioteket: www.sli.se: ”Klimatresan: Ghanas elektroniksoptipp” 19 min

 

 

Provet

Det kommer att bli olika frågor och uppgifter liknande dem vi jobbar med under veckan. Nedanstående kommer vi att jobba med under veckan och det är det du ska ha koll på inför provet på fredag. 

 

Jämförelse mellan ett fattigt land och Sverige. Du ska kunna ge exempel på några likheter och skillnader mellan länderna. Hur märks det att landet är ett fattigare land än Sverige. www.varldskoll.se, globalis.se, www.ui.se/landguiden

Vad är typiskt för fattiga länder respektive rika länder. Vad kännetecknar ett rikt respektive fattigt land tex högre spädbarnsdödlighet, brist på demokrati, lägre medellivslängd, högre BNP. Hur skiljer sig våra liv från ett liv i extrem fattigdom när det gäller vardagsliv, basbehov och möjligheter? Tex  ”Ghanas soptipp”,

Orsaker till fattigdom. Historisk bakgrund till fattigdomen i världen. Kolonialism, självständighetsrevolutionen. 

Vad är utveckling? Hur mäter man utveckling? Vad har BNP och HDI gemensamt? Vad skiljer dem åt? Fördelar/nackdelar. Sid 13-14.

Hur motverkar man fattigdom? Hur arbetar man för att uppnå Agenda 2030: s mål. Vad är viktigt att arbeta med och prioritera för att minska fattigdom, t. ex. Jämställdhet, utbildning, korruption. 

Befolkningspyramider: Kunna tolka och analysera befolkningspyramider.

Nådde vi millenniemålen? Utifrån Milleniemålen ska du kunna beskriva läget i världen. Du ska både kunna ge exempel på positiva förändringar samt ge exempel på utmaningar som kvarstår. Sid 26-30

Begreppen. Du ska kunna använda och förklara begreppen. Det kan både bli att du kort ska förklara orden, S/F eller koppla ihop rätt ord med rätt förklaring.

  

 Tips: Börja plugga tidigt, träna lite varje dag -repetera dagens arbete och plugga begrepp på quizlet.

 

Begrepp

Befolkningstillväxt

Medellivslängd

BNP, BNP/capita

HDI

Revolution, 

Industriella revolutionen

Levnadsstandard

Konsumtion-produktion

Jämställdhet

Jämlikhet

Hållbar utveckling

Klimatförändringar

Global

FN

Agenda 2030

Befolkningspyramid

Demografi

Demografiska transitionen

Barnadödlighet

Spädbarnsdödlighet

Mödradödlighet

Migration

Emigration

Immigration

Urbanisering

Sanitet

Milleniemålen

Ekologisk hållbarhet

Ekologiska fotavtryck

Bistånd

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi åk 8 - Agenda 2030
Kunskapskrav Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback