Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 8

Eng 9D v38 - 44

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 september 2019

World at war

Syfte/förmågor att utgå ifrån:

  • Träna läsförståelse
  • Träna hörförståelse
  • Träna att skriva på engelska
  • Träna på att prata engelska

 

Centralt innehåll

Bedömning

  • Under lektionen har du möjlighet att visa hur du jobbar och vad du lär dig.
  • På läxförhör och provet redovisar du att du nu kan de ord och begrepp vi jobbat med.

Tidsperiod

v 38 - 44

Så här kommer vi att arbeta:

 

V 38          Fre

 

                 Introduktion kap 8

 

                 Genomgång text 8A + glosor Läxa till fre v 39

 

                 Övn 3-4 s.50-51 i övn.boken

 

                 Träna glosor/korsord

 

      

 

V 39           Tor

 

                 Läs och övrsätt text 8A

 

                 Hörövning om text 8A

 

                 Diskussion om texten

 

                 Öva glosor/korsord

 

        

 

                 Fre

 

                 Läxförhör

 

                 Individuellt arbete

 

                 Hörövning

 

                

 

 

 

V 40          Tor

 

                 Grammatikgenomgång - tidsprepositioner in/on/at

 

                 Jobba med övningar I grammatiken

 

                 Individuellt arbete

 

                

 

                 Fre

 

                 Genomgång text 8B + glosor Läxa till fre v.41

 

                 Jobba klart grammatiken

 

                 Öva glosor/korsord

 

                 Individuellt arbete

 

                

 

 

 

V 41          Tor

 

                 Läs och översätt text 8B

 

                 Övn 9 – 11 s.53 I övn.boken

 

                 Öva glosor/korsord

 

        Repetera grammatiken

 

        Individuellt arbete

 

                

 

        Fre

 

        Läxförhör

 

        Project ”WW2”  

 

 

 

 

 

V 42          Tor

 

                 Muntlig övning om uttrycken från övn.4 s.51

 

                 Project ”WW2”

 

                                       

 

                 Fre

 

                 Muntlig övning om ”krigsorden” från  övn.9 s.53

 

                 Repetera grammatiken

 

                 Individuellt arbete

 

 

 

V 43          Tor

 

                 Prov läsförståelse

                 Träna på provet

 

 

 

                 Fre

 

                 Prov kap 8

 

 

 

 

 

V 44          LOV

 

       

 

  

 

Att läsa på inför provet kap 8:

 

-        Repetera text 8A och 8B

 

-        Kunna grammatiken, hur man skriver datum och tidsuttryck med in/on/at

 

-        Uttrycken övn 4 s 51 i ÖB

 

-        Orden övn 9 s 53 i ÖB

 

                

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Matriser i planeringen
Engelska kunskapskrav år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter