Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Biologi

·

Årskurs:

F - 3

Livscykel nyckelpigan-cirkelmodellen

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Vi kommer i och med projektet nyckelpigan arbeta med att skriva faktatexter utefter nyckelpigans livscykel. För att eleverna ska få en djupare förståelse kring vad en faktatext är och hur de är uppbyggda så kommer vi arbeta enligt Cirkelmodellen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • kommunikativa förmågan - Eleverna kommer få lära sig skriva och strukturera upp en faktatext. 

  • begreppsförmågan - Eleverna kommer få lära sig ord och begrepp kopplade till faktatexter ex. rubrik, utseende, föda, klassificering m.m. 

  • procedurförmågan - Eleverna kommer få lära sig använda nyckelord och tankekarta för att kunna strukturera upp ny information som de lärt sig

Bedömning - vad och hur

Elevernas kunskaper bedöms genom:

- Hur de använder begreppen som är kopplade till faktatexterna.

- Hur de skriver och strukturerar upp sina faktatexter, i helklass, grupper, par och till sist enskilt. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer jobba utifrån något som kallas cirkelmodellen, där konceptet är att eleverna ska få arbeta med en typ av text i flera sammanhang. Man börjar detta gemensamt och därefter arbetar i grupper och till sist så ska eleverna känna sig så pass säkra på sättet att skriva att de ska kunna klara av att skriva en faktatext i par. Just nu kommer fokuset ligga på att skriva och läsa faktatexter samt titta på film. Tanken är att eleverna på ett lekfullt och spännande sätt ska upptäcka faktatexter och att det ska väcka nyfikenhet hos dem att vilja både skriva och läsa faktatexter. Vi har även arbete med begrepp så som rubrik och kronologisk ordning. Vi har tidigare även jobbat med äpplets livscykel för att på så vis undersöka en livscykel både hos ett djur och en växt. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter