Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Europa åk 6

Ekenässkolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Vad är geografi? Du kommer att lära dig hur jorden ser ut och varför den ser ut som den gör. Geografi handlar om människor och världen omkring oss. I år lägger vi fokus på Europa.

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,

Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

 • De europeiska natur­- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

 • Fördelningen av...Europas...befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 • De geografiska huvuddragen i Europa med namn och läge.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och
  samtala om geografi.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Se på filmer om Europa

 • Ha genomgångar, läsa och samtala om Europas geografi. 

 • Arbeta med boken "Upptäck Europa" och aktivitetsboken till den.

 • Göra statistiska jämförelser länderna emellan.

 • Använda kartboken och arbeta med namngeografi i Europa.

Bedömning - det här ska bedömas:

Du ska:
 • känna till de olika naturtyperna i Europa.
 • känna till var i Europa människorna lever
 • kan förstå och resonera kring natur- och kulturlandskap, hur de formas och påverkas.
 • känna till vilka naturresurser som finns i Europa och hur de påverkar samhället.
 • kunna använda kartor av olika slag och använda en kartbok.
 • känna till Europas geografi.
 • ha en grundläggande förståelse för hur Europas klimat är.
 • kunna göra enkla jämförelser baserade på statistik.
 • kunna viktiga begrepp.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback