Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska år 4 19/20

Allerums skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Mål:

 • Läsa skönlitteratur för att få ett utökat ordförråd, en säkerhet i läsningen samt lära sig återberätta och redogöra för handling och skeenden i böcker.
 • Kunna läsa, tolka och förstå olika typer av texter
 • Kunna läsa en text högt med flyt och inlevelse
 • Kunna skriva texter med olika syften
 • Kunna bearbeta sina texter med stavning, innehåll och meningsbyggnad utifrån andras råd
 • Kunna ordklasserna Substantiv, Adjektiv och Verb.
 • Kunna förbereda och genomföra en redovisning på ett tydligt och intressant sätt
 • Kunna de vanligaste stavningsreglerna

Så här ska vi arbeta:

 • Litteraturläsning
 • Samtal om och reflektion över lästa böcker
 • Språkövningar (stavning och grammatik)
 • Skrivning av olika texter
 • Läsförståelse
 • Ordkunskap
 • Muntlig framställning

Detta kommer bedömas:

Läsa och skriva

 • Du ska kunna läsa olika sorters texter och återberätta innehållet, kunna läsa en förberedd text inför en elevgrupp samt söka fakta i egna läroböcker. Du ska kunna läsa med flyt.
 • Du ska kunna skriva olika texter (t ex berättande, beskrivande, förklarande ) med ett begripligt och varierande innehåll, kunna stava vanliga förekommande ord samt kunna använda de vanligaste skiljetecknen. 
 • Du ska kunna ge respons på dina kamraters texter samt själv kunna bearbeta dina texter utifrån responsen du får från en kamrat.

Tala och lyssna

 • Du ska kunna redovisa arbeten inför klassen samt kunna lyssna på kamraternas redovisningar. Du ska också kunna säga din mening och lyssna på och respektera det dina kamrater säger.
 • Du ska kunna samtala om olika bekanta ämnen och föra samtalet vidare.

Bedömningen sker på följande sätt:

Jag dokumenterar aktiviteten under lektionerna samt de muntliga framställningarna, tar in elevarbeten under arbetets gång och har diskussioner där eleverna får stor möjlighet att visa vad de lärt sig. De kommer att ha läxförhör i stavning och grammatik samt ett prov i grammatik. Skönlitteraturen redovisas genom bokrecensioner och boksamtal.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback