Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

KROPPEN

Skuttunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Vad behöver kroppen för att må bra? Hur kan vi känna olika smaker? Vad heter olika organ i kroppen och varför behövs dem? Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar.

Målet med arbetet är att:

 • du ska kunna benämna några kroppsdelar och organ.
 • du ska få insikt i olika kroppsdelars och organs funktioner och kunna berätta om detta på ett enkelt sätt.
 • du ska känna till och kunna prata om våra sinnen.
 • du får förståelse för vad kroppen behöver för att må bra.
 • du ska kunna göra enkla undersökningar som du berättar om i klassen.

För att du ska uppnå målen med arbetet kommer vi att:

 • läsa faktatexter och titta på bilder om kroppen och prata om dessa
 • diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra
 • äta frukost på skolan
 • göra fysiska övningar som tex. skoljoggen
 • göra olika experiment med våra sinnen
 • titta på filmer om kroppen

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 • att muntligt berätta om det du lärt dig, enskilt, i par, i grupp och i helklass
 • att rita bilder och skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
 • att delta aktivt då vi arbetar om olika frågor som rör vår hälsa.
 • att delta aktivt då vi gör undersökningar om sinnena och då vi gör olika övningar.
 • att delta aktivt i grupparbetet med tilldelad kroppsdel/organ till en film.

Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback