Skolbanken Logo
Skolbanken

Mål och utvecklingsplan Läslyftet 19/20

Hökmossens förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Avdelning

Rönnen 

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Delmål 

1 Naturvetenskapsverb

2 Barns arbetsteorier om naturvetenskap

3 Tekniken i barnlitteraturen

4 Boksamtal om naturvetenskap

Nuläge

Vi har i nuläget inventerat lite hur vi redan använder verben. Uppdaterat oss om vad verb är. Och att det är ganska enkelt då vi vet att verb är något man kan göra, se, höra, gå och springa. Men även ord som utrycker handlingar, processer, och olika skeenden. Vi har jobbat med Mulle och kottegrupper där vi använt oss av skogen som kunskapskälla där har man kunnat se naturväxlingar och andra naturfenomen. I teknik har vi använt oss av det dagliga, tex olika skapande i olika tekniker och cykling, gungning inte så mycket av den digitala värden förutom goggles när vi sökt efter intressanta saker vi velat har reda på tillsammans med barnen.   

2 Barns arbetsteorier om naturvetenskap

Vi kan redan nu se att genom att vi jobbat med luft som givit barnen nya ord/ verb så kan några av barnen förklara en hel del av vad som händer. 

3 Tekniken i barnböcker, vi har läst avsnittet alla pedagoger på avdelningen. Vi har diskuterat och tagit till oss alla pedagoger  vad teknik är.

4 Boksamtal om naturvetenskap har vi redan tagit till oss, de föll in så bra denna vecka då vi antog utmaningen från kostenheten. Ett barn hade fått en bok om mat och kroppen av bvc så den håller vi på att läsa och pratat om.

Utveckling pågår när barnen 

När barnen börjar använda orden i rätt sammanhang och grammatiskt korrekt, när de kan böja orden te.x springa, sprungit, sprang m.m. När de börjar använda nya ord i leken eller att vi får respons av föräldrarna. När det börjar upptäcka egna naturfenomen eller blir nyfikna på hur saker fungerar och kunna resonera och ställa frågor som gör att vi utvecklar vårt arbete.

2 Barns arbetsteorier

När barnen kan förklara på ett sätt som vi kan förstå. Använder processer i leken som vi ser är nya och som vi pratat om. När föräldrarna ger oss feed back. När barnen ger följdfrågor och är intresserade.

Teknik i barnböcker. När barnen förstår och kan sätta ord på vad teknik är, när vi får feedback av föräldrarna. När barnen börjar skapa och göra egna tekniska lösningar. När det har fått ett hum om hur utvecklingen gått framåt det senast 100 åren.

När barnen oxå kan visa intresse för faktaböcker.

Så ska vi arbeta för att nå dit

 

Vi ska sätta på oss verb glasögon för att se hur barnen använder verben. Vi kommer medvetet att jobba mycket med kroppens rörelse genom sång, styrda lekar, vi ska uppmärksamma den fria leken tex när de gungar, cyklar, klättrar genom att benämna det barnen gör. Vi ska även jobba extra med luft och använda så mycket experiment och skapande som vi kan använda till olika övningar som behöver luften som energi. Där tror vi att vi kan få in mycket nya verb för att utveckla barnens ordförråd. Vi ska också låna böcker på biblioteket samt se över vad vi har för barnlitteratur som gagnar ämnet.

2 Barns arbetsteorier

Genom att fortsätta med luft och de verb barnen använder. Vi kommer jobba med experiment men nu jobba mera med händelseförloppet. Barnen kommer att få följd frågor så samtalet blir mera ingående. 

3 Teknik och barnböcker

Börja med att se över egna böcker, gå till bibliotek sätta på oss teknik glasögon. Se till att det finns material att skapa fritt med. Ta föräldrar till hjälp. Pröva på hur man gjorde förr, läsa böcker som går tillbaka i tiden innan all teknik. 

4 Ta alla tillfällen att använda sig av faktaböcker, göra experiment, använda oss av naturen, bra tillfälle nu när naturen är i för ändring.

Så här ska vi följa upp

Genom reflektioner och analyser, dokumentationer och upprepningar. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum. Parkera alla bra saker.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback