Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Röda tråden Blomsterängen 19/20

Storhaga förskola, Säter · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Mål: Skapa sammanhang för barnen under deras tid på förskolan. Även skapa förtroende och trygghet inför övergångar av olika slag.

Gruppen

10 barn i åldern 1-2.

 

Syfte

För att barnen ska få en kontinuitet här på förskolan och känna sig trygga med alla vuxna och varandra. 
Det ska vara en likvärdig förskola

Genomförande:

Det handlar om att barnen på förskolan ska känna sig trygga. För att ska trygghet så tänker vi göra detta:

  • Rutiner. Vi försöker att skapa rutiner så att dagarna ser likadana ut. Vi har ett dagsschema som vi går genom med barnen och som sitter tillgängligt så alla kan se det. Oavsett vad vi väljer att göra på dagarna så ska dagarna se så lika ut som möjligt.
  • Pedagoger. Vi är en liten förskola och vi ser det som en bra möjlighet att lära känna alla barn. På morgonen och på eftermiddagen är vi ihopslagna och där finns möjlighet att lära känna och skapa en relation med barn från en annan avdelning. När vi är ute på gården så träffar man alla barn och även där tar vi tillfället i akt att prata och se alla barn.
  • Vi ser till att de yngsta barnen inte behöver flytta på sig i onödan. Sammanslagningen på morgonen är på Blomsterängen där de yngsta barnen är.

 

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback