Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Känd byggnad i ny tappning

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kan man ändra designen, flytta eller hitta ett nytt användningsområde på en känd byggnad? Visst, går det! Det ska du göra under veckorna 36/37, 38/39, på pappret alltså! Lycka till

Undervisningen 

Vad är arkitektur? Vad gör en arkitekt? Har arkitekturen ändrats genom tiden?

Tillsammans tittar vi på olika kända byggnader.

Därefter ska du:

Välja en känd byggnad och göra om den på något vis.  Ex

Ändra designen

flytta byggnaden till ny plats

hitta på ett nytt användningsområde för byggnaden

Välj någon lämplig teknik och material och börja skapa

Du ska sedan presentera din byggnad utifrån dessa punkter:

Lite fakta om byggnaden ( ex namn, var, när byggd och annat speciellt)

Beskriv hur du gjort om byggnaden och varför 

Arbetet med din bild ( teknik, material, nöjd/ mindre nöjd, något som var svårt, tänka på)

Mål och bedömning

När du är klar med arbetet kan du:

Utveckla idéer och skapa en ny känd byggnad i ny tappning 

Använda olika tekniker och material

Välja handlingsalternativ som för ditt arbete framåt

Presentera en känd byggnad i en ny tappning samt förklara hur du gjort och varför.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Matriser i planeringen
Känd byggnad i ny tappning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback