Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi, Fysik

·

Årskurs:

6

Pedagogisk Planering; Människokroppen, hur fungerar den? åk 6 ht-2012

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Hur fungerar vår kropp? Vi tar bland annat reda på vad som händer i örat när vi hör något, och passar också på att lära oss om vad ljud är. Vi läser om ögat och tar reda på vad ljus är. Vi lär oss om matsmältningen och vad förbränning är. Vi kommer att läsa om kroppen i två omgångar.

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att lära sig mer om sin egen kropp, hur fungerar den och varför fungerar den som den gör.

Syftet är också att kunna göra undersökningar och laborationer i både biologi, fysik och kemi, samt att dokumentera undersökningarna.


Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att jobba med förmågorna att kommunicera, laborera och att använda sig av informationen inom alla tre ämnena kemi, fysik och biologi.
Vi kommer att jobba mycket med muntliga diskussioner, undersökningar och dokumentationer.

Detta kommer vi att bedöma

Eleverna kommer att bedömmas på hur de genomför sina undersökningar och de dokumenterar undersökningarna.
Eleverna kommer att bedömmas på hur de deltar i de muntliga diskussionerna vi kommer att ha.
Vi kommer även att ha ett eller flera små skriftliga tester.

Eleverna kommer att bedömmas enligt matriserna nedan. Det finns tre matriser, en i vardera ämne.


Läroplanskopplingar

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Matriser i planeringen
Biologi åk 6
Kemi åk 6
Fysik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback