Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Jordens utveckling

Väderstad skola, Mjölby · Senast uppdaterad: 18 september 2019

Du kommer nu att få lära dig om jordens utveckling, från livets uppkomst, arternas utveckling, istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 Syfte:

 Analysförmåga :

  • Jämföra skillnader och likheter mellan olika tidsåldrar
  • Förklara och visa samband. Hur och varför levde man som man gjorde i de olika tidsåldrarna.

 Förmågan att hantera information:

  • söka och samla information
  • diskuterar informationen i en faktatext

 Bergreppsförmåga:

  • Tidsåldrarnas namn och inbördes förhållande

 Kommunikativ förmåga:

  • Samtala och diskutera kring temat
  • Kunna redovisa fakta

 Mål:

Eleven ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Eleven ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Eleven ska kunna ge exempel på olika spår i naturen.

Eleven ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Eleven ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

Arbetssätt:

* läsa olika faktatexter

* skriva faktatexter från givna faktaord

* bilduppgifter till de olika tidsperioder

* framställa en gemensam tidslinje

* diskutera

* se filmer

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

* dra slutsatser utifrån tidslinjer 

* återberätta i bild, text och i muntlig form

* med hjälp av bilder och en tidslinje berätta en del om jordens utveckling

* använda olika begrepp som beskriver jordens utveckling


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback