Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik i världen

Trollakulls förskola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi reser runt i världen och lyssnar på musik och dansar. Ett delprojekt i projektet; BARNS RELATION TILL MUSIK

Syfte

Erbjuda barnen en bredd på olika musik och dansstilar

Göra barnen uppmärksamma på internationella skillnader och likheter inom traditionell musik

Skapa en förståelse kring olika länders kultur och företeelser

Arbeta med demokrati genom röstning och omröstning

Erbjuda barnen musik och rörelse genom flera sinnen

Erbjuda reellt inflytande att utveckla projektet 

 

Metod

Barnen pekar ut ett land på kartan som vi lyssnar på. 

Alla får välja 2 länder

Använda karta och jordglob 

Vi röstar fram de 3-4 "bästa" som vi fördjupar oss i. Vi röstar i flera omgångar.

Arbetet fortskrider med en fördjupning i landets kultur, musik, dans, kläder, instrument, mat osv

Avslutningsvis redovisar vi detta  på något vis.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback