Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Planering - världsreligioner åk 9

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 24 september 2019

"I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor"

Vad ska vi arbeta med under perioden?

Under 9 veckor kommer vi att arbeta med världsreligionerna Judendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Huvudarbetet i detta område är ett enskilt arbete där man jämför västreligionerna (islam eller judendom) med östreligionerna (Hinduism eller Buddhism). Innan arbetet kommer vi att;

  • Se fyra Powerpoint om de olika religionerna.
  • Arbeta i ett arbetshäfte (text + frågor)
  • Se filmer/klipp om världsreligionerna judendom, islam, hinduism och buddhism.
  • Arbeta med olika språkutvecklande metoder.

Varför ska vi arbeta med detta?

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Vad kommer jag bedöma?

  • Enskilda arbetet (arbetshäftet + jämförelse mellan religionerna)
  • Löpande insatser såsom diskussion och reflektioner
  • Ett prov i slutet av arbetsområdet (kunskaper och centrala begrepp)  
  • Olika metoder som visar din förmåga att dra slutsatser samt hur väl du kan se likheter och skillnader mellan religionerna.  

Filmer   

 

 

 


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Matriser i planeringen
Matris - världsreligioner åk 9
Uppgifter
Buddhism PP
Islam PP
Judendom PP
Powerpoint Hinduismen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback