Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Rymden - planeter

223271 Förskolan Viken, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Barnen fick i uppgift att göra planeter i gips. Vi arbetade med stjärntecken terminen innan och varje stjärntecken har en planet.

 

Vecka…………5………… Arbetslag…………Sjöstjärnan………………………

Vad är barnen upptagna av?

 

Vad gör barnen? Vad säger barnen?

Barnen gjorde planeter med ballonger och gipsbindor i grupp.

Vad har barnen fått uppleva/vara med om?

Barnen fick skapa gips ballonger som föreställde planeter. 

Pedagogernas reflektion kring det de ser och hör i barngruppen

Hände något oväntat? Ballonger som gipsades exploderade och gipsen flög överallt.

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

Bra och nöjd med mitt bidrag och planering av aktiviteten. Blev som det var tänkt.

 

 Vi gav barnen en intressant och utmanade aktivitet

 

På vilka fler sätt kunde jag tänkt eller gjort?

 

Det blir olika för varje grupp man har.

 

Nästa steg

Hur ska vi använda det vi sett och hört?

Vi ska låta 

Vilka utmaningar ska vi ge barnen?

Ansvars fördelning

Vem gör vad?

 Linda och Vanessa hade en grupp

 

Hur har vi under veckan arbetat med:

 

Social kompetens

 Barnen tränade på samarbete, turtagning och dela med sig av materialet de använde.

 

 

Språk och kommunikation

 Barnen pratade med varandra och pedagogerna under aktiviteten.

 

 

Kultur och skapande

 Aktiviteten är skapande med gips

 

 

Hållbar utveckling

 

Vi använder miljövänliga material i aktiviteten.

 

 

Digital kompetens

 Vi filmade och tog bilder av aktiviteten

 

 

Matematik

 Barnen tränade på antal då de använde flera gipsbindor

 

 

Naturvetenskap

 Uppblåsta ballonger ser barn hur luft expanderar och ballonger exploderar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter