Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 6

Fritidsgympa

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 september 2019

"Vi vill öka välmåendet bland eleverna, skapa en starkare självkänsla samt bygga på gemenskapen i gruppen.

"Vi vill öka välmåendet bland eleverna, skapa en starkare självkänsla samt bygga på gemenskapen i gruppen.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Vi tycker att det är viktigt med det fysiska välbefinnandet.
 • Förstå vikten av gemenskap.
 • Kunna samarbeta med vem som helst.
 • Lära sig lättare regler och lekar.
 • Våga utmana sig själv och sina kamrater.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Vi har enligt önskemål från eleverna skapat en planering för aktiviteterna i idrottshallen samt ge dom chansen att springa av sig efter en skoldag.

Utvärderingen 

Vi vill utvärdera hur dom tar sig an aktiviteterna ( närvaro och intresse)

Utvärderingen genomförs så här:

Genom att samla eleverna efter varje tillfälle i idrottshallen för att diskutera tillsammans( hur det gick , vad kunde vi gjort på ett annat sätt, nya önskemål)

Följande aktiviteter genomförs:

Minst 1 dag i veckan går vi till idrottshallen för att fokusera på välmående,gemenskap och progression.

Start:

 • Samling (kort genomgång)
 • Plocka fram tillsammans
 • Gemensam lek ( Pedagog håller i det)
 • Önskemål aktivitet
 • Hallen delas upp ( boll och fart  /  Skapande )
 • Plocka undan tillsammans ( även om man bara lekt med enstaka sak)
 • Samling för att utvärdera stunden i hallen.

Lärmiljön används på följande sätt:

Idrottshallen, materialet, utemiljön, närområdet.

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback