Skolbanken Logo
Skolbanken

Mulleinspierad utomhusverksamhet

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 18 september 2019

Mulleverksamhet - en inledning för de yngsta barnen

Eftersom förskolan Logården är en Mulleförskola som fokuserar en stor del av sin verksamhet på utomhusvistelse och strävan att barnen tidigt ska skapa en positiv kontakt med naturen, vill vi även introducera konceptet till våra minsta barn. Genom planerade samt även spontana besök i naturen, skogsutflykter, små uppdrag och en gemensam upptäckarglädje vill vi gärna framhäva och öka barnens tidiga intresse för naturens fenomen, kretslopp, vår närmiljö och djur- samt växtlivet. Utomhusverksamhet ska ge gemensam glädje, upplevelse och främja hälsan. 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback