Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Geografens testamente - Sverige

Lövestad skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Nu ska vi ut på en fartfylld skattjakt genom Sverige - ett äventyr som innehåller lika delar hjältemod, skurkstreck och mystik. I serien Geografens testamente följer vi Holger Nilsson och ingenjör Mortensens jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia. Vi lär oss namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Vi upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer!

Konkretiserande mål

Du ska vara aktiv i diskussioner och under grupparbeten.

Du ska kunna minst 10 av Sveriges landskap.

Du ska kunna namnge minst två öar och älvar.

Du ska kunna namnge minst 6 av våra sjöar samt peka ut dem på en karta.

Du ska kunna namnge minst 5 av våra största städer samt peka ut dem på en karta.

Du ska skriva en faktatext om ett landskap och illustrera dina text med lämpliga bilder.

Du ska göra arbetsblad med hjälp av olika källor.

Du ska kunna använda olika källor när du söker fakta och kunna jämföra dem.

Du ska känna till hur en kartbok kan användas och är uppbyggd.

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer utgå från serien Geografens testamente. Där får vi följa Holger Nilsson och ingenjör Mortensens på deras jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia.

Efter varje avsnitt ska du arbeta med ett arbetshäfte tillsammans i en lärgrupp.

Vi kommer använda oss av kartböcker, faktaböcker och internet i vårt arbete samt se på filmer.

 

Elevinflytande

- Ni kommer att få utse egna regler och riktlinjer som ska gälla inom lärgruppen samt konsekvenser om dessa inte sköts. 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt t.ex. i form av diskussioner och delprov.

Vi kommer att bedöma hur aktiv du är under lektionerna, hur väl du deltar i diskussioner och grupparbeten.

Vi kommer avsluta vårt tema med ett test där du får visa vad du lärt dig.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback