Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Digitalisering förskoleklass

Lendahlsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 september 2019

Vi testar att producera text med hjälp av IPad. Vi använder oss av appen Skolstil.

  1.  

Arbetsområde 

Under höstterminen kommer vi på olika sätt framställa texter med hjälp av IPad.  

 

Konkreta mål

Vi ska få veta mer om / pröva på / undersöka:

- starta Ipad 

- hitta appen och öppna den 

- skapa text 

- maila text 

- skriva ut text 

 

Undervisning 

Barnen arbetar parvis och övar på att formulera text.

Vi kopplar textskapandet till det tema som vi arbetar med - inledningvis texter till fotografier från kända platser och byggnader från "stadsvandringar" i Alingsås. 

Vi bekantar oss med funktionerna i appen.  

 

Dokumentation

Vi kommer att synliggöra barnens texter i ex. tidslinje, collage eller små böcker.  

 


Läroplanskopplingar

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter