Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7

Orientering åk 7

Västra Berga skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Orientering i okänd miljö. Att använda kartor och kompass.

Arbetsområde

Under sju veckor ska har vi Orientering på schemat. Ni kommer att repetera från förra året om hur kartor är uppbyggda och hur de kan användas i praktiken. Ni får en information om hur man kan använda kompass. Ni kommer att få träna på olika banor i Pålsjö skog.

Arbetssätt

  • Teoretisk repetition av kartkunskap
  • Kartpromenad i Pålsjö skog
  • Kartträning i Pålsjö skog
  • Avsluta med en orienteringsbana i Pålsjö skog .

Bedömning

  • Muntliga förhör om kartkunskap
  • Redovisning och dokumentation av upphittade kontroller både i Pålsjö skog

Kunskapsmål för arbetsområdet

Eleven har viss förståelse, relativt god förståelse eller god förståelse för kartans begrepp och uppbyggnad.

Eleven kan med viss säkerhet, relativt god säkerhet, eller god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då karta som hjälpmedel.

Eleven kan ta med viss säkerhet, relativt god säkerhet, eller god säkerhet använda kompass för att passa kartan rätt med verkligheten..


Läroplanskopplingar

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter