Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Vem tar hand om vår planet? NO år 2-3, 2oktober- 11 december 2019.

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Du kommer att lära dig om några växter och djur i vår närmiljö och hur de kan grupperas och sorteras. Vi lär oss även mer om olika näringskedjor i naturen.

Centralt innehåll

 • Se kopplingarna till läroplanen nedan.

Arbetssätt, arbetsformer

 • Utflykt till Färsna och Erkenlaboratoriet.
 • Besöka naturen runt skolan och ta reda på några av våra vanligaste växter  som finns i vår närmiljö.
 • Titta på filmer om växter, djur och årstider och samtalar om dessa.
 • Artkunskap, vi tränar på vanliga växters namn på olika sätt. 
 • Sokratiskt samtal om naturen.
 • Vi pratar  och lär oss om enkla näringskedjor.
 • Vi lär oss om några djur och växters livscykel och anpassning till olika årstider.
 • Du får lära dig mer om  myter, konst och skönlitteratur som handlar om människan och naturen.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att se samband mellan årstider och förändringar i naturen.
 • Förmågan att beskriva förändringar i naturen muntligt och skriftligt.
 • Förmågan att kunna samtala om upplevelser i naturen och skönlitterära upplevelser. 

Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback