Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Äventyret undervisningsplan Barnkonventionen

223761 Förskolan Örnen, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi kommer att arbeta med mänskliga rättigheter genom att arbeta med barnkonventionen. Vi har valt ut artiklar som kommer ligga till grund för arbetet. Vi vill att barnen ska bli medvetna om att de har rättigheter, samt vilka rättigheter de har. Vi tänker att barnen ska lära sig grundläggande värden om hur man är mot varandra, att alla människor är unika genom att jämföra likheter och skillnader och att det är ok. Vi vill också arbeta med barnens identiteter, var kommer de ifrån, vad talar de för språk hemma och att de ska bli trygga i sin identitet samt sin kultur.

Datum för upprättande av planen:

 September 2019

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc.:

 

 21 barn i åldern 3-5år

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

 

 

 

 

 Vi vill arbeta med barnkonventionen som projekt denna termin för att den kommer att bli svensk lag.

Barnen ska lära sig att barnkonventionen finns, att de har rättigheter samt vilka några av dessa är

 Hur vi beter oss mot varandra att vara en bra kompis dela med sig, turtagning osv

Barnen ska lära sig om sitt eget kulturella ursprung, och bli stärkta i sin kulturella identitet. Samt få ett intresse för kompisarnas olika kulturella identiteter

 

Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från? Här går ni längst ner på sidan, trycker på "Läroplan" och trycker därefter på berörda läroplansmål.

 

 

 

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 

Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

 

 

 

Art 2 alla barn har samma rättigheter och lika värde ingen får diskrimineras

 

 

 

Art 7 alla barn har rätt till ett namn och en nationalitet

 

 

 

Art 12 barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

 

 

Art 15 barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras

 

Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

 

 

 

 

 För att barnen ska bli trygga i sig själva, stärka barnens självkänsla och kulturella identitet.

 

Vi vill att de ska veta att de har rättigheter samt vilka några av dessa är

 

Vi vill att de ska lära sig att ha respekt och vara lyhörda mot varandra. Veta hur man är mot andra människor, få en förståelse för allas lika värde oavsett kulturell identitet, religion, 

 

Vi vill att barnen ska bli självständiga och trygga i sig själva.

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

 Gör en grovplanering för:

- när undervisningen ska ske         under veckan

- vem som ska hålla i undervisningen

- möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas

- material som understödjer barnens lärande i projektet  

 

 

 

Genom kartläggningen av barnens språkdomäner.

 

Genom att vi gör ljuslyktor till ljusmanifestationen den 22 november

 

Genom att göra sin lilla del konst till konstutställningen på biblioteket den 28 november

 

 

Genom att läsa och arbeta med boken alla barns rätt, kompisböckerna som även dem är kopplade till barnkonventionen. Genom dem kan vi diskutera olika etiska dilemman med barnen på ett konkret sätt.

 

Genom att titta på kartor och olika länder både analogt, samt genom Google Earth.

 

Vi kommer involvera föräldrarna i detta genom att låta dem dra ett snöre mellan en bild på sitt barn och det land eller stad där de har sitt ursprung på föräldramötet.

 

Genom att lyssna på musik från de olika länderna och på de olika språken.

 

 

Genom att lyssna på sagor på Polyglutt på de olika modersmålen.

Genom att titta på Pino på olika språk på ur play.


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback