Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska läsförståelse åk 5

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Överallt omkring dig finns det olika typer av texter som du måste kunna läsa för att klara dig i livet – skyltar, textremsan på teven, tidningsartiklar, reklam, mejl, informationsblad, faktatexter och mycket mycket mer. Men läsningen är inte bara viktigt, det är roligt också. Genom skönlitteraturen kan du resa till olika länder och tider, få vara med om spännande äventyr, lära känna olika människor – bara genom att öppna en bok och läsa. Visst är det fantastiskt!

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och

VAD kommer att bedömas?

Under arbetsområdet ska jag få lära mig att:

- förförståelse och förkunskaper av ord och innehåll, begrepp och texttyp är viktiga ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter

- syftet med texten bestämmer hur den är uppbyggd och formulerad

- läsa olika typer av texter med förståelse och flyt, 

- använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse

- utveckla sitt ord- och begreppsförråd

- man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Före läsningen:

 

 

Jag får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda samtalsövningar ord- och begreppsövningar.

 

Under läsningen:

Gruppen läser gemensamt olika typer av texter, tränar på olika lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse.)

 

Efter läsningen:

Gruppen får arbeta med läsförståelsefrågor som kontrollerar förståelse på, mellan och bortom raderna, och befästa ords- och befästa ord- och begreppsförståelse genom att göra olika typer av övningar.

Eleverna läser gemensamma böcker och genomför olika typer av läsloggsuppgifter under läsningens gång.

 

Jag visar mina förmågor genom att:

 

Jag aktivt deltar i läsningen,

 

 

tillsammans i klassen samtalar om texterna (innehåll, struktur och språkliga drag) och

 

svara på läsförståelsefrågor (frågor där svaren finns att hämta på, mellan och bortom raderna.

 

Vi gör läsförståelseprov vecka 42 och vecka 47.

 

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1