Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Kapitel 2 - Samband och förändring, år 8 ht 19

Vasaskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

Vecka 42 - 48 kommer vi att arbeta med området Samband och förändring. Vi kommer att möta uppgifter som handlar om procentuella förändringar, ränta och procentenheter.

 

Syfte och mål

Syfte i grundkursen: 

Syfte i fördjupningen:

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar med diskussion i helklass. 
Färdighetsträning i Liber xyz
Stort fokus på resonemang och kommunikation

Aktivteter och laborativa spel.

Vi kommer att göra ett par inlämningsuppgifter som underlag för bedömning. Digitala övningar som tränar begrepp och metod.

Begrepp/Matteord

 

Planering

v 42 Andelen , bråkform, procentform och decimalform

v 43 Jämförelser och förändringar

v.45 . Det hela och delen

v. 46 Ränta

v. 47  Repetera, fördjupa

v. 48 Prov den 27 november

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Kapitel 2 - Samband och förändring, år 8 ht 19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter