Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagotema - Ebba

Östra Stenhagen anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Tema-arbete utifrån böckerna om Ebba.

Temaarbetet syftar till att eleverna ska få möta böckerna om Ebba på olika sätt genom läsning, lekar/spel och berättande. 

Innehåll

Planeringen syftar till att undersöka och arbeta med centralt innehåll i ämnesområdet kommunikation och verklighetsuppfattning.

Arbetssätt:

  • Högläsning i grupp och enskilt
  • Memory med figurer och saker från sagor vi läser - app MyMemo
  • Kims lek
  • Färgläggning av figurer och saker från böckerna
  • Sortering med saker utifrån böckerna

 

Centrala begrepp:

  • Först och sen
  • Ordförråd - begrepp från sagor

 

Tidsplanering:

 Temaarbetet genomförs under veckorna 39-43

 

Vecka 39: "Ebbas kläder" & "Ebbas hund"

- Högläsning i två grupper under samlingen

- Sortering av kläder

- Måla utifrån böckerna  (måla en hund & "sätta ihop" en hund)

- Memory 

 

Vecka 40: "Ebbas kläder" & "Ebbas hund"

- Högläsning i två grupper under samlingen

- Sortering av kläder

- Måla utifrån böckerna (måla och "sätta ihop" en hund)

- Memory 

 

Vecka 41: "Ebba dansar" & "Ebbas kläder"

- Högläsning i två grupper under samlingen

- Sortering av kläder

- "Spår"övningar och måla utifrån böckerna

- Memory 

 

Vecka 42: "Ebba dansar" & "Ebbas kläder"

- Högläsning i två grupper under samlingen

- Sortering av kläder

- "Spår"övningar och måla utifrån böckerna

- Memory 

 

Vecka 43: "Ebba fyller år"

- Högläsning i två grupper under samlingen

- Memory 

- Kalas/fest som ett avslut på temat.


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback