Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik - Massa och vinklar

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Spetsig, trubbig, rät... har det med matte att göra? Ja, det ska du få lära dig att det har!

Utgångspunkt

Vikt har du jobbat med tidigare, men hur många gram var det nu det gick på ett hg och ett kg? Det ska vi repetera och vi ska även jobba med vinklar. Vi ska även lära oss att använda gradskivor för att mäta exakta grader. 

 

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du på ett enkelt sätt kan: 

-  förklara och använda begrepp som spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, grader, vinkelsumma etc. 

- göra matematiska uträkningar i uppgifter som handlar om massa och vinklar och använder metoder som fungerar

- förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när de löser matematiska problem genom att ställa frågor och bemöta argument. 

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du på ett utvecklat sätt kan: 

-  förklara och använda begrepp som spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, grader, vinkelsumma etc. 

- göra matematiska uträkningar i uppgifter som handlar om massa och vinklar och använder metoder som fungerar

- förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när de löser matematiska problem genom att ställa frågor och bemöta argument. 

 

Viktiga begrepp: 

massa, vikt, g, hg, kg 

vinkel, hake, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, vinkelben, vinkelbåge, vinkelspets, vinkelsumma, grader, 

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsformer: 

Vi kommer att arbeta både enskilt, i par och i grupp. 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, startuppgifter, olika exit-tickets och du kommer att arbeta både i matteboken och matteappen samt med andra uppgifter. 

 

Anpassningar: 

Du kommer att ha möjlighet att arbeta i liten grupp och vi kommer att använda oss av stödmallar och bildstöd. 

 

Material: 

"Koll på matematik" och "Matteappen" 

 

Dokumentation och bedömning

Du kommer att få ett skriftligt prov när vi arbetat färdigt med området. Du kommer också få lösa en uppgift tillsammans med kompisar och där visa att du kan "prata matte". 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter