Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

A very special song

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 september 2019

MUSIC Music is part of our lives in many different ways - when you are happy, when you are in love or when you are sad. Share your favourite song with us and let us know more about the song.

 

Innehåll

We will listen to some different songs and discuss language and content. Furthermore we will talk about songs in general. What makes a good song? What are most songs about? The major work during this period of time is individual where each one chooses a song and work with that song.

 

Syfte och mål

 

Genom att arbeta med ovanstående kommer du att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter

 

·         Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 

·         Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

 

·         Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Bedömning

  • Ditt deltagande under lektionerna.
  • Din skriftliga presentation av vald sång.

Dina uppgifter/frågor ska vara inlämnade till Mia senast onsdag 2/10 kl. 16.00.

Dela med Mia på mail maria.c.pettersson@halmstad.se

 

 

What to do:

 You work on your own with the following:

1. Choose a song in English and listen to it several times.

 

2. Use your Ipad and find the lyrics. Write down the lyrics in your note book.

 

3. Read the lyrics and make sure you understand it.

 

4. Work with the questions below. Write on a separate sheet of paper. If you use an Ipad – write on the Ipad.

 

Work with these questions:

 

1. What is the song about? Summarize it in writing. Do not translate it – summarize it!

 

2. Choose a “strong sentence” that affects you the most and explain what that sentence means to you and why you chose that sentence. 

 

4. Why did you choose this particular song?

How do you feel when you listen to the song? 

Do you have any memories connected to it? Tell us!

 

5.  Does this song make you think of anything else?

Compare or connect your song to another work of art that you know about. (another song/text/film/book etc...)

 

6. Use the Internet and find information about the artist/group. Remember to state the sources.

 

Matris

 

Lyssna

 

 

 

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Läsa

 

 

 

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

Redogöra för budskap

 

 

 

Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.

 

Agera utifrån budskap

 

 

 

Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.

Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.

Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

 

 

Använda strategier för att förstå

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.

 

Samma krav som för tidigare nivå i matrisen.

 

 

 

 

Urval

Du kan välja* texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Du kan välja* texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Du kan välja* texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

 

 

 

Skriva

I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och  sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss  anpassning till syfte mottagare och situation.

 

*Att välja syftar på förmågan att söka, värdera och tillägna sig lämpligt innehåll. Till exempel genom att hitta egna vägar till information som intresserar dig, genom att sovra och göra urval med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback